Privatlivspolitik Introduktion

NextEngine ApS driver www.leasehub.dk, som er en online markedsplads for leasingbiler, og når du besøger vores online markedsplads, indsamler vi – i kraft af vores rolle som dataansvarlig - en række personoplysninger om dig, hvorfor vi er omfattet af persondataforordningens og databeskyttelseslovens regler. 

 

Vi har udarbejdet nærværende privatlivspolitik, så du kan læse mere om hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, hvilke rettigheder du har m.v.

 

Ifølge artikel 13 og 14 i persondataforordningen skal vi (i det følgende også benævnt os/vi/vores/virksomheden) give en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig. Overordnet er kravene:

 • Kontaktoplysninger
 • Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen 
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Hvor dine oplysninger stammer fra
 • Opbevaringsperiode
 • Rettigheder
 • Klage til Datatilsynet

 

Kontaktoplysninger

Selskab:NextEngine ApS

Adresse:Boller Slotsvej 17, 8700 Horsens

CVR-nr.:44 03 75 05

Telefonnr.:5042 9692 

Website: www.nextengine.dk

E-mail:info@nextengine.dk

 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Vi indsamler og opbevarer personoplysninger for at kunne: 

 • Hjælpe dig med gennemførelse af leasingordrer fra start til slut
 • Være bindeled mellem leasinggiver og leasingtager 
 • Hjælpe med sammenligning af flere leasingtilbud
 • Levering af øvrige leasingrelaterede ydelser, herunder ekspedition af leasingordrer 
 • Behandle henvendelser via vores kontaktformular, øvrige kundeforespørgsler eller klager
 • Opfylde forpligtelser iht. lovgivningen
 • Identificere dig som bruger og vise annoncer, som kan have relevans for dig (cookies)
 • Sende nyheder og anden form for markedsføring
 • Forbedring af vores markedsplads og øvrige services
 • Udføre interne forretningsaktiviteter, herunder identificering af brugsmønstre, måling af effektiviteten af tiltag og optimering af vores forretningsaktiviteter.

 

Retsgrundlaget for behandling af de oplistede personoplysninger forefindes som udgangspunkt i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke) og litra f (legitim interesse) samt litra b (opfyldelse af kontrakt). Ved afgivelse af dit samtykke til os, giver du samtykke til at dine indtastede informationer kan benyttes til: 

 • Besvarelse af dine henvendelser og forespørgsler
 • Modtagelse af nyheder pr. e-mail
 • Modtagelse af markedsføringsmateriale
 • Modtagelse af påmindelser om køb, som endnu ikke er gennemført.

 

Vi håndhæver altid dataminimeringsprincippet og sikrer ansvarlig behandling, jf. art. 5 og 6. 

 

Kategorier af personoplysninger

De kategorier af personoplysninger vi behandler for at opfylde formålet jf. ovenfor, er:

 • Almindelige personoplysninger, jf. GDPR art. 6:
 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail, adresse, telefonnummer, 
 • Øvrige personhenførbare personoplysninger, herunder kundenummer, kundetype (privat/erhverv), betalingsoplysninger, forsikringsforhold og fødselsdato samt status for fremsendte tilbud og aktivitet i relation til leasingtilbud,
 • IP-adresse og brugsoplysninger (hvordan der færdes på hjemmesiden og i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag) samt oplysninger om indstillinger, herunder samtykker afgivet af den hjemmesidebesøgende, nyhedsbreve eller lignende e-mailindstillinger og cookies, som indeholder den hjemmesidebesøgendes indstillinger.
 • 2. Følsomme personoplysninger, jf. GDPR art. 9:
  • Ingen.
 • 3. Fortrolige personoplysninger, jf. GDPR art. 10:
  • CPR-nr. (krypteres)
  • Vi indhenter og behandler ikke kopi af sundhedskort og kørekort.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har et legitimt og sagligt formål hertil, under iagttagelse af reglerne om forældelse jf. nedenfor.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi tager de databeskyttelsesretlige regler alvorligt, hvorfor vi behandler modtagne personoplysninger med omhu og fortrolighed.

 

Vi overlader dog personoplysninger til vores (under)databehandlere, som behandler oplysninger efter vores instruks. Vi sikrer, at der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, inden vi igangsætter behandlingen hos dem, således jeres oplysninger behandles lovligt, fortroligt og med den fornødne sikkerhed. 

 

Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvis du har givet os lov hertil, jf. dit granulerede samtykke. 

 

Vi kan endvidere videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder det offentlige, eller såfremt vi er forpligtet hertil. Foreligger der en retlig tvist, kan vi være nødsaget til at videregive dine personoplysninger i denne forbindelse.

Ydermere kan der ske videregivelse til anden rådgiver, givet under fortrolighedsforhold, hvis der med videregivelsen forefindes legitim interesse og/eller et retligt grundlag. 

Desuden kan der ske videregivelse i tilfælde af fusion, salg eller overdragelse af aktier samt til andre relevante samarbejdspartnere. 

 

Hvis du følger links til andre hjemmesider, gør vi dig opmærksom på, at du derved kommer ind på andre hjemmesider, som er selvstændigt dataansvarlige, og som vi dermed ikke har indflydelse på, hvorfor de naturligvis ikke er omfattet af nærværende privatlivspolitik. 

Vi henstiller derfor til, at du til enhver tid læser den respektive privatlivspolitik, således du er bekendt med deres behandlinger, formål m.v. 

 

Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

Al data opbevares på servere inden for Europa. 

Vi bestræber os på kun at benytte leverandører inden for EU, og vi overfører ikke personoplysninger til enheder, som ikke kan tilvejebringe det samme beskyttelsesniveau som Danmark.

 

Hvor dine oplysninger stammer fra

Som udgangspunkt indhenter vi oplysningerne fra dig. Vi kan også indhente oplysninger om dig fra samarbejdspartnere.  

 

Sikkerhed samt opbevaringsperiode

Alle personoplysninger opbevares sikret, og vi anvender udelukkende IT-leverandører og hosting-udbydere, der lever op til persondataforordningen og kan garantere, at data behandles lovligt.

 

Vi har vedtaget interne procedurer og politikker, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Vi har også vedtaget interne procedurer, som sikrer, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med dels de databeskyttelsesretlige regler og dels reglerne omkring forældelse. Hovedreglen for vores opbevaring er, at personoplysninger slettes efter 5 år eller tidligere, såfremt formålet er bortfaldet. Vi iagttager naturligvis altid gældende regler omkring minimumsperioder for opbevaring, f.eks. bogføringslovens opbevaringspligt. 

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Såfremt den lovgivning, som vi er underlagt, tillader det, kan du dog gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes på side 1.

 

Du har ret til at få behandlingen er din persondata begrænset

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. 

 

Du har ret til dataportabilitet i forhold til persondata 

Du har til enhver tid ret til at gøre brug af dataportabilitet, såfremt du ønsker at få dine persondata flyttet til en ny leverandør. 

 

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

I de tilfælde, hvor vi har fået dit udtrykkelige samtykke til at behandle dine personoplysninger (f.eks. tilmelding til nyhedsbreve eller cookies), kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage, jf. kontaktoplysningerne på side 1. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Såfremt du er uenig i måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger eller de formål, vi anvender dem til, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefonnr.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende privatlivspolitik, såfremt lovgivningen kræver det eller hvis tekniske løsninger tilsiger det.

 

Ønsker du at vide mere om hvilke cookies, der indsamles via vores hjemmeside, kan du læse mere herom i vores Cookies politik. 

 

Vores hjemmeside anvender nemlig cookies, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobiltelefon, tablet m.v., med det formål at kunne genkende din enhed, udføre statistik samt målrettet markedsføring. 

 

Hvis du ikke ønsker, at cookies anvendes, bør du slette dem og undlade videre brug af vores website. Det kan du gøre her: https://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Sletter du cookies, risikerer du at vores website ikke fungerer optimalt og at du ikke får adgang til den fulde brugeroplevelse. 

 

***